Developing next generation treatments to preserve vision for patients with diseases affecting the back of the eye

Gereglementeerde informatie - Transparantieverklaring OXUR aandelen

10 mei 2019

Gereglementeerde Informatie - Transparantieverklaring
Openbaarmaking conform de Wet van 2 mei 2007 

Leuven, België 10 Mei 2019 – Conform artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, meldt Oxurion NV (Euronext Brussel: OXUR) de volgende update :
Status as of 8 November 2018 :
• Totaal kapitaal: € 147.976.946,87
• Totaal aantal uitstaande aandelen: 38,291,950 shares
• Totaal aantal stemrechten (denominator): 38,291,950 (één stem per aandeel)

Aanleiding van update:
Kapitaalsverhoging van8 November 2018, creatie van 20.375 aandelen ingevolge de uitoefening van warranten.
Voor een volledig overzicht van de ‘history of capital’ van Oxurion NV verwijzen wij graag naar de Oxurion website https://www.oxurion.com/investors/shareholder-info/history-capital

Press release attachment: 
Tags: 
Investors; Company