Developing next generation treatments to preserve vision for patients with diseases affecting the back of the eye

Oxurion NV Business Update – boekjaar 2018

7 mrt 2019

Significante vooruitgang met klinische ontwikkeling voor diabetische oogziekten

Positieve toplijn resultaten van Fase 1/2 studie met THR-317 voor DME

Meerdere klinische readouts verwacht tegen einde van tweede semester 2019

Totale liquide middelen & investeringen van €85,1 miljoen op 31 december 2018

Hoogtepunten

Pijplijn

 • In april 2018 rapporteerde Oxurion positieve Dag90-gegevens (30 dagen na de laatste injectie) van zijn Fase 1/2 klinische studie met THR-317 (anti-PlGF) voor de behandeling van DME: de resultaten laten zien dat THR-317 veilig is voor intraoculair gebruik en goed wordt verdragen, waarbij 30% van de niet eerder met anti-VEGF behandelde patiënten een winst van 15 letters of meer boekte inzake BCVA (Best Corrected Visual Acuity)
 • In april 2018 werd de eerste patiënt ingeschreven in een Fase 2 studie voor het evalueren van de efficiëntie en veiligheid van THR-317 in combinatie met ranibuzimab (Lucentis®) voor de behandeling van DME
 • In mei 2018 werd de eerste patiënt ingeschreven in een Fase 1 open-label, multicenterstudie met toenemende dosissen voor het evalueren van de veiligheid van THR-149 voor de behandeling van DME
 • In juli 2018 rapporteerde Oxurion positieve Dag150-gegevens van zijn Fase 1/2 klinische studie met THR-317 voor de behandeling van DME: De gegevens bevestigden dat THR-317 veilig is voor intraoculair gebruik en goed wordt verdragen, en dat het de gezichtsscherpte kan verbeteren tot Dag 90 na de laatste injectie
 • In september 2018 werd de eerste patiënt ingeschreven in een Fase 1 klinische studie met THR-687, een innovatieve pan-RGD integrine-antagonist voor de behandeling van DME
 • In september 2018 werd de eerste patiënt ingeschreven in een Fase 2 klinische studie van THR-317 voor de behandeling van idiopathisch maculair telangiectasia Type 1 (MacTel 1)
 • De gegevens van deze 4 lopende klinische studies met 3 kandidaat-geneesmiddelen worden verwacht tegen het einde van het tweede semester van 2019
 • In november 2018 sloot Oxurion een strategisch onderzoeksakkoord met Beta Therapeutics voor de ontwikkeling van nieuwe heparanaseremmers voor de behandeling van netvliesaandoeningen zoals droge leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD)

Ontwikkelingen en benoemingen in de onderneming

 • In september 2018 veranderde de naam van de onderneming in Oxurion NV. Op dat moment veranderde ook het beurssymbool van de onderneming in OXUR.BR (EURONEXT Brussels).
 • Oxurion kondigde in oktober 2018 aan dat Adrienne Graves werd benoemd (gecoöpteerd) in de raad van bestuur, dit ter vervanging van Paul Howes

Financieel

 • Oxurion boekte met Jetrea® een omzet van € 5,2 miljoen in 2018, te vergelijken met € 4,6 miljoen in 2017
 • De totale inkomsten bedroegen € 5,3 miljoen in 2018, te vergelijken met € 9,1 miljoen in 2017. Het verschil is te wijten aan een eenmalige regeling voor goederenkosten van € 3,2 miljoen in 2017 en een daling van de royalty-inkomsten uit Jetrea® met € 1,2 miljoen
 • Eind december 2018 had Oxurion € 85,1 miljoen aan liquide middelen en investeringen, te vergelijken met € 115,7 miljoen (inclusief aan restricties onderhevige geldmiddelen) op eind december 2017

 

Leuven, België - 7 maart 2019 – Oxurion NV (Euronext Brussels: OXUR), een biofarmaceutische vennootschap die innovatieve behandelingen ontwikkelt om patiënten met diabetische oogaandoeningen het zicht te laten behouden, heeft vandaag haar financiële en business-update bekendgemaakt voor het jaar dat eindigt op 31 december 2018.

Oxurion ontwikkelt een sterk concurrerende pijplijn van ziektemodificerende kandidaat-geneesmiddelen voor diabetische oogaandoeningen, meer bepaald diabetische retinopathie (DR) en diabetisch macula-oedeem (DME), twee belangrijke domeinen met onbeantwoorde medische behoeften.

De klinische ontwikkelingspijplijn van Oxurion bestaat uit aparte producten met sterk verschillende werking, zoals:

THR-317 – een monoklonaal antilichaam dat PIGF (human placental growth factor) neutraliseert en zich in een Fase 2 studie bevindt voor het evalueren van de efficiëntie en veiligheid van intravitreaal THR-317 toegediend in combinatie met ranibizumab (Lucentis®), voor de behandeling van DME. De resultaten van deze Fase 2 studie worden verwacht tegen eind 2019.

Bovendien wordt THR-317 geëvalueerd in een Fase 2 studie voor de behandeling van idiopathisch maculair telangiectasia Type 1 (MacTel 1). MacTel is een zeldzame ziekte die de gele vlek aantast en tot gezichtsverlies kan leiden. De eerste gegevens van deze studie worden tegen eind 2019 verwacht.

THR-149 – een krachtige plasma kallikreïneremmer die wordt ontwikkeld voor de behandeling van DME. THR-149 bevindt zich in een Fase 1 open-label, multicenterstudie met toenemende dosissen. De resultaten van deze studie worden verwacht tegen eind 2019.

THR-687 - een pan-RGD integrine-antagonist die momenteel wordt ontwikkeld voor de behandeling van een ruime waaier aan patiënten met diabetische oogziekten. THR-687 ging in september 2018 over in de klinische fase. De resultaten van deze Fase 1 studie worden verwacht tegen eind 2019.

 

Patrik De Haes, MD, CEO van Oxurion nv, verklaarde"Wij zijn heel tevreden over de vooruitgang die wij hebben geboekt met onze innovatieve klinische pijplijn van baanbrekende kandidaat-geneesmiddelen voor diabetische oogziekten. Diabetische oogziekten zijn wereldwijd een groeiend gezondheidsprobleem en er is duidelijk behoefte aan betere behandelingsmogelijkheden. 2019 is een belangrijk jaar voor Oxurion, aangezien wij verwachten dat wij dit jaar de klinische resultaten van 3 belangrijke lopende studies zullen kunnen meedelen, een Fase 2 studie van THR-317, in combination with Lucentis® bij patiënten met DME, naast twee Fase 1 studies van respectievelijk THR-687 en THR-149. Wij zijn ervan overtuigd dat deze resultaten het grote potentieel van onze kandidaat-geneesmiddelen zullen aantonen, ons informatie zullen bezorgen om de volgende stappen in hun klinische ontwikkeling te plannen en significante waarde voor onze aandeelhouders zullen opleveren."

Meer details: zie volledig persbericht in bijlage

Press release attachment: 
Tags: 
Company