Developing next generation treatments to preserve vision for patients with diseases affecting the back of the eye

Informatie voor de Aandeelhouders

Oxurion is genoteerd op Euronext Brussels onder het symbool ‘OXUR’. Sedert 2009 werd Oxurion opgenomen in de NEXT 150 Index, die middel- tot grote kapitalisaties op Euronext omvat.

Op datum van 31 maart 2022, heeft Oxurion in totaal 47.128.892 uitstaande aandelen en in totaal 3.347.250 uitstaande inschrijvingsrechten, waarvan er 2.389.750 werden aanvaard maar nog niet uitgeoefend, 804.000 werden aangeboden maar nog niet aanvaard en 153.500 nog moeten worden toegekend.

Historiek van het maatschappelijk kapitaal

Financiële Dienstverlening

In België worden de financiële diensten met betrekking tot de aandelen van de Emittent verstrekt door KBC Bank, en dit vrij van enige kosten voor de aandeelhouders wat betreft de uitbetaling van dividenden. Mocht de Emittent zijn beleid terzake wijzigen, zal dit in de Belgische financiële pers worden aangekondigd.


Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders – 24 mei 2022
 • Oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAV) van 24 mei 2022 - bekijk document
 • Volmachtformulier - bekijk document
 • Formulier voor de stemming per brief - bekijk document
 • Rechten van de aandeelhouders in verband met de BAV van 24 mei 2022 - bekijk document
 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de machtiging inzake het toegestane kapitaal van 31 maart 2022 - bekijk document
 • Totale aantal aandelen en stemrechten - bekijk document
Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders en Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders – 3 mei 2022
 • Oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAV) van 3 mei 2022 - bekijk document
 • Oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (GAV) van 3 mei 2022 - bekijk document
 • Volmachtformulier - bekijk document
 • Formulier voor de stemming per brief - bekijk document
 • Rechten van de aandeelhouders in verband met de BAV en de GAV van 3 mei 2022 - bekijk document
 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de machtiging inzake het toegestane kapitaal van 31 maart 2022 - bekijk document
 • Statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2021 - bekijk document
 • Jaarverslag (pdf-versie) - financiële informatie 2021 - bekijk document
 • Jaarverslag (officiële ESEF-versie) - financiële informatie 2021 - bekijk document
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2021 - bekijk document
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2021 - bekijk document
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2021 - bekijk document
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2021 - bekijk document
 • Verslag van de commissaris aan de AGM, aangaande de overeenstemming van de geconsolideerde financiële overzichten in de vorm van een elektronisch bestand van Oxurion NV per 31 december 2021 met de ESEF-vereisten en taxonomie krachtens de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/8152 - bekijk document
 • Totale aantal aandelen en stemrechten - bekijk document
 • Notulen van de BAV gehouden op 3 mei 2022 - bekijk document
 • Notulen van de GAV gehouden op 3 mei 2022 - bekijk document
Noteringsprospectus – 8 maart 2022
 • Prospectus voor de toelating tot de handel op Euronext Brussels van maximaal 9.156.635 nieuwe aandelen - bekijk document
Vergadering Raad van Bestuur - 7 maart 2022
 • Bijzonder verslag Raad van Bestuur inzake de uitgifte van nieuwe aandelen dd. 3 maart 2022 - Bekijk document
 • Bijzonder verslag Commissaris inzake de uitgifte van nieuwe aandelen dd. 4 maart 2022 – Bekijk document
 • Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 7 maart 2022 – Bekijk document
Vergadering Raad van Bestuur - 30 december 2021
 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur inzake de uitgifte van inschrijvingsrechten op 30 december 2021 - Bekijk document 
Vergadering Raad van Bestuur – 20 december 2021
 • Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 20 december 2021 - Bekijk document
 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur inzake de uitgifte van converteerbare obligaties van 20 december 2021 – Bekijk document
 • Bijzonder verslag van de Commissaris inzake de uitgifte van converteerbare obligaties van 20 december 2021 - Bekijk document
Bijzondere Aandeelhoudersvergadering - 9 november 2021
 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 9 november 2021 - Bekijk document
 • Volmacht voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 9 november 2021 - Bekijk document
 • Rechten van de aandeelhouders voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 9 november 2021 – Bekijk document
 • Stemformulier BAV 9 november 2021 - Bekijk document
 • Speciaal bestuursrapport BAV 9 november 2021 - Bekijk document 
 • Gecoördineerde tekst van de statuten na de statutenwijziging d.d. 7 oktober 2021 - Bekijk document
 • Notulen van de bijzonderen algemene vergadering van aandeelhouders op 9 november 2021 - Bekijk document
Bijzondere Aandeelhoudersvergadering - 13 augustus 2021
 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 13 augustus 2021 - Bekijk document
 • Volmacht voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 13 augustus 2021 - Bekijk document
 • Rechten van de aandeelhouders voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 13 augustus 2021 – Bekijk document
 • Notulen van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 13 augustus 2021 - Bekijk document 
 • Oxurion Remuneratiebeleid 2021 - Bekijk document
Vergadering Raad van Bestuur – 22 juli 2021
 • Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 22 juli 2021 – Bekijk document
 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur inzake de uitgifte van converteerbare obligaties van 15 juli 2021 – Bekijk document
 • Bijzonder verslag van de Commissaris inzake de uitgifte van converteerbare obligaties van 20 juli 2021 - Bekijk document

 Archief