Developing next generation treatments to preserve vision for patients with diseases affecting the back of the eye

Informatie voor de Aandeelhouders

Oxurion is genoteerd op Euronext Brussels onder het symbool ‘OXUR’. Sedert 2009 werd Oxurion opgenomen in de NEXT 150 Index, die middel- tot grote kapitalisaties op Euronext omvat.

Vanaf 31 december 2018 heeft Oxurion in totaal 38.291.950 uitstaande aandelen en in totaal 1.814.750 uitstaande warrants, waarvan er 1.139.750 werden toegekend en aanvaard en 675.000 nog niet werden toegekend.

Historiek Van Het Maatschappelijk Kapitaal

Financiële Dienstverlening

In België worden de financiële diensten met betrekking tot de aandelen van de Emittent verstrekt door KBC Bank, en dit vrij van enige kosten voor de aandeelhouders wat betreft de uitbetaling van dividenden. Mocht de Emittent zijn beleid terzake wijzigen, zal dit in de Belgische financiële pers worden aangekondigd.


Buitengewone en Jaarlijkse Algemene Vergadering 2019
 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomst Artikel 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen  - Open document
 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 30 december 2019 - Open document 
 • Volmacht voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 30 december 2019 - Open document
 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 13 december 2019 – Open document
 • Volmacht voor de bijzondere algemene vergadering - Open document
 • Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig Art. 533ter en 540 van het Welboek van Vennootschappen – Open document
 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomst Artikel 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – Open document
 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 24 mei 2019 - (bijlage)
 • Volmacht voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 24 mei 2019 - (bijlage)
 • Oproeping voor de jaarlijkse algemene en bijzondere aandeelhoudersvergadering van 7 Mei 2019 – (bijlage)
 • Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering – (bijlage)
 • Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig Art. 533ter en 540 van het Welboek van Vennootschappen – (bijlage)
 • Voorgestelde wijzigingen aan de Gecoördineerde Statuten Oxurion NV de dato 8 November 2018 – (bijlage)

 Archief