Developing next generation treatments to preserve vision for patients with diseases affecting the back of the eye

Informatie voor de Aandeelhouders

Oxurion is genoteerd op Euronext Brussels onder het symbool ‘OXUR’. Sedert 2009 werd Oxurion opgenomen in de NEXT 150 Index, die middel- tot grote kapitalisaties op Euronext omvat.

Vanaf 31 december 2019 heeft Oxurion in totaal 38.291.950 uitstaande aandelen en in totaal 1.301.000 uitstaande warrants, waarvan er 697.800 werden toegekend maar nog niet werden uitgoefend, 417.000 werden aangeboden, maar nog niet aanvaard en 186.200 nog moeten worden toegekend.

Historiek Van Het Maatschappelijk Kapitaal

Financiële Dienstverlening

In België worden de financiële diensten met betrekking tot de aandelen van de Emittent verstrekt door KBC Bank, en dit vrij van enige kosten voor de aandeelhouders wat betreft de uitbetaling van dividenden. Mocht de Emittent zijn beleid terzake wijzigen, zal dit in de Belgische financiële pers worden aangekondigd.


Buitengewone Aand­eelhoudersvergadering 2020
 • Notulen van de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 24 augustus 2020 - bekijk document
 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 24 augustus 2020 - bekijk document
 • Volmacht voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 24 augustus 2020 - bekijk document
 • Oxurion 'stemming per brief' document voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 24 Augustus 2020 - bekijk document
 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 6 augustus 2020 - bekijk document 
 • Volmacht voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 6 Augustus 2020 - bekijk document
 • Oxurion ‘stemming per brief’ document - bekijk document
 • Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig Art. 533ter en 540 van het Welboek van Vennootschappen – bekijk document
 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomst Artikel 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – bekijk document
Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering 2020
 • Notulen van de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 5 mei 2020 - Bekijk document
 • Oproeping voor de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 5 mei 2020 - Bekijk document
 • Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering van 5 mei 2020 - Bekijk document
 • Rechten van de aandeelhouders in verband met de Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering van 5 Mei 2020 - Bekijk document
 • Statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2019 - Bekijk document
 • Jaarverslag - financiële informatie 2019 - Bekijk document
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2019 - Bekijk document
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2019 - Bekijk document
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2019 - Bekijk document
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2019 - Bekijk document

 Archief