Developing next generation treatments to preserve vision for patients with diseases affecting the back of the eye

Informatie voor de Aandeelhouders

Oxurion is genoteerd op Euronext Brussels onder het symbool ‘OXUR’. Sedert 2009 werd Oxurion opgenomen in de NEXT 150 Index, die middel- tot grote kapitalisaties op Euronext omvat.

Vanaf 31 december 2020 heeft Oxurion in totaal 38.291.950 uitstaande aandelen en in totaal 1.043.800 uitstaande inschrijvingsrechten, waarvan er 893.800 werden toegekend maar nog niet werden uitgeoefend en 150.000 nog moeten worden toegekend.

Historiek Van Het Maatschappelijk Kapitaal

Financiële Dienstverlening

In België worden de financiële diensten met betrekking tot de aandelen van de Emittent verstrekt door KBC Bank, en dit vrij van enige kosten voor de aandeelhouders wat betreft de uitbetaling van dividenden. Mocht de Emittent zijn beleid terzake wijzigen, zal dit in de Belgische financiële pers worden aangekondigd.


Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 9 november 2021
 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 9 november 2021 - Bekijk document
 • Volmacht voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 9 november 2021 - Bekijk document
 • Rechten van de aandeelhouders voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 9 november 2021 – Bekijk document
 • Stemformulier BAV 9 november 2021 - Bekijk document
 • Speciaal bestuursrapport BAV 9 november 2021 - Bekijk document 
Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 13 augustus 2021
 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 13 augustus 2021 - Bekijk document
 • Volmacht voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 13 augustus 2021 - Bekijk document
 • Rechten van de aandeelhouders voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 13 augustus 2021 – Bekijk document
 • Notulen van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 13 augustus 2021 - Bekijk document 
 • Oxurion Remuneratiebeleid 2021 - Bekijk document
Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering 2021
 • Oproeping voor de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 4 mei 2021 - Bekijk document
 • Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering van 4 mei 2021 - Bekijk document
 • Rechten van de aandeelhouders in verband met de Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering van 4 Mei 2021 - Bekijk document
 • Notulen van de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 4 mei 2021 - Bekijk document
 • Statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2020 - Bekijk document
 • Jaarverslag - financiële informatie 2020 - Bekijk document
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2020 - Bekijk document
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2020 - Bekijk document
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2020 - Bekijk document
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2020 - Bekijk document
 • Oxurion – Board Remuneration Policy 2021 - Bekijk document

 Archief