Developing next generation treatments to preserve vision for patients with diseases affecting the back of the eye

Corporate governance

Oxurion heeft een Corporate Governance Charter ondertekend, gebaseerd op de Belgian Corporate Governance Code. Het doel van de Corporate Governance regels is om transparant en efficiënt management te garanderen en goed bestuur van het bedrijf. Onze Raad van Bestuur gelooft sterk dat duidelijke afspraken bijdragen tot waardecreatie op lange termijn en tot een goed evenwicht tussen ondernemerschap en toezicht. 

Raad van Bestuur
 

Tom Graney

Uitvoerend bestuurder, Chief Executive Officer

Tom Graney heeft aanzienlijke, wereldwijde financiële ervaring op het gebied van bedrijfsontwikkeling, commerciële strategie, portfoliobeheer en supply chain management, communicatie en investor relations. Hij is de voormalige Chief Financial Officer van Generation Bio, was Senior Vice President en Chief Financial Officer bij Vertex Pharmaceuticals Inc. en Chief Financial Officer en Senior Vice President Finance & Corporate Strategy bij Ironwood Pharmaceuticals. Voordat hij bij Ironwood Pharmaceuticals kwam, werkte Tom 20 jaar bij Johnson and Johnson en haar dochterondernemingen, waaronder vier jaar als wereldwijde vice-president van financiën en Chief Financial Officer van Ethicon. Tom is een Charted Financial Analyst en heeft een B.S. in accounting van de University of Delaware en een MBA in Marketing, Finance en International Business van de Leonard N. Stern School of Business aan de New York University.

 

Thomas Clay

Niet-Uitvoerend, Onafhankelijk Bestuurder

Thomas Clay is lid van het management van Epacria Capital Partners, LLC, een single-family office dat de publieke en private investeringen van leden van de familie Clay beheert. Hij is ook bestuurder van verschillende privéondernemingen en van het Clay Mathematics Institute, Inc. Thomas is afgestudeerd aan Harvard College, Oxford University en de Harvard Business School. Thomas vervangt zijn vader Landon Clay, die als eerste externe partij investeerde in Oxurion en in 2011 ontslag nam uit de Raad van Bestuur.

 

Dr. Patrik De Haes (MeRoNo BV)

Niet-Uitvoerend Bestuurder, Voorzitter

Dr. Patrik De Haes heeft meer dan 25 jaar ervaring in de internationale gezondheidszorg, meer bepaald op het gebied van productontwikkeling, marketing en algemeen management. Patrik trad toe bij de Vennootschap in 2008 en vooraleer hij de rol van Voorzitter van de Raad van Bestuur op zich nam, was hij 14 jaar CEO van Oxurion. Voor Oxurion stond Patrik aan het hoofd van de business unit Global Insulin Infusion van Roche alsook President en CEO van Disetronic Medical Systems Inc, een producent van medische apparatuur in Minneapolis (VS). Hij leidde tevens de wereldwijde ontwikkeling en commercialisering van het eerste biotechnologische product van Sandoz Pharma (nu Novartis) in Zwitserland. Als gewezen voorzitter van FlandersBio is Patrik een actief lid van de lokale en regionale biotech- en bio-wetenschappelijke gemeenschap in België. Patrik heeft een diploma in de Geneeskunde van de Universiteit van Leuven.

 

Dr. David Guyer

Niet-Uitvoerend, Onafhankelijk Bestuurder

Dr. David Guyer is reeds geruime tijd lid van de retinagemeenschap in de VS en is momenteel Co-founder, President, en CEO van EyeBio. David is ook Venture Partner bij SV Health Investors en is Co-Founder en voormalig CEO en Uitvoerend Voorzitter van IVERIC bio (voorheen Ophthotech Corporation). Daarvoor was hij ook CEO van Ophthotech. Dr. Guyer zit ook in de raad van bestuur van iStar Medical en EyePoint Pharmaceuticals. Hij was medeoprichter, bestuurder en CEO van Eyetech Pharmaceuticals, Inc., dat hij doorheen private, publieke en corporate financieringsrondes leidde. Dr. Guyer zag toe op de snelle ontwikkeling en succesvolle commercialisering van Macugen® (pegaptanib natrium), de eerste door de FDA goedgekeurde VEGF-remmer voor de behandeling van natte maculadegeneratie. Dr. Guyer heeft ook een succesvolle carrière uitgebouwd in de academische geneeskunde als professor en voorzitter van de faculteit Oftalmologie aan de New York University School of Medicine. Dr. Guyer behaalde zijn Bachelor of Science-diploma (BSc) aan Yale College met grootste onderscheiding en zijn diploma Geneeskunde (MD) aan de Johns Hopkins Medical School. Hij specialiseerde zich in de oftalmologie aan het Wilmer Ophthalmological Institute in het Johns Hopkins Hospital en voltooide een retina fellowship in het Massachusetts Eye and Ear Infirmary van de Harvard Medical School.

 

Adrienne Graves, PhD

Niet-Uitvoerend, Onafhankelijk Bestuurder

Dr. Graves maakt deel uit van de Raad van Bestuur van talrijke ondernemingen en organisaties, zoals IVERIC bio, Nicox, de American Society of Cataract and Refractive Surgery, de Glaucoma Research Foundation en de Foundation Fighting Blindness. Ze was eerder voorzitter en CEO van Santen Inc., de Amerikaanse afdeling van het grootste oftalmologisch-
farmaceutisch bedrijf in Japan, Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Daarvoor was ze Vice-President of Clinical Affairs and Senior Vice-President of Worldwide Clinical Affairs voor Japan, de VS en Europa bij Santen Inc. Voor haar dienstverband bij Santen Inc. was Dr. Graves directeur internationale oftalmologie bij Alcon Laboratories, Inc. Ze was tevens medeoprichter van Glaucoma 360 (Glaucoma Research Foundation) en Ophthalmic Women Leaders (OWL). Dr. Graves behaalde haar bachelor in de psychologie met onderscheiding aan de Brown University en haar doctoraat in de psychobiologie aan de Universiteit van Michigan. Ze voltooide tevens een postdoctorale opleiding in de visuele neurowetenschappen aan de Universiteit van Parijs.

 

Emmanuèle Attout (Investea SRL)

Niet-Uitvoerend, Onafhankelijk Bestuurder

Emmanuèle Attout was van 1994 tot 2014 auditpartner bij PriceWaterhouseCoopers, waar ze verantwoordelijk was voor de audits van een aantal banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen en asset managers. In de voorbije jaren deed ze de audit van beursgenoteerde bedrijven in de sectoren farmaceutica en levenswetenschappen, waar ze ruime en relevante ervaring opdeed die een verrijking zal zijn voor de Raad van Bestuur en het Auditcomité.
Emmanuèle is een onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder en lid van het Auditcomité van Atenor SA en Schréder SA. In 2009 was ze mede-oprichtster van de ngo Women on Board, waarvan ze bestuurslid is. Ze zetelt ook in de Raad van Bestuur van Toutes à l’école Belgique asbl. Emmanuèle studeerde af in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

 

Baron Philippe Vlerick

Niet-Uitvoerend, Onafhankelijk Bestuurder

Philippe Vlerick is de eigenaar, voorzitter en CEO van verschillende bedrijven in België en daarbuiten. Hij is momenteel voorzitter en Chief Executive Officer van de Vlerick Groep (België), voorzitter en CEO van UCO NV, voorzitter van Pentahold, voorzitter van Smartphoto Group, voorzitter van het Festival Van Vlaanderen en commissaris-generaal van Europalia Roemenië. Baron Vlerick is ook vice-voorzitter van KBC Groep, Corelio en Durabilis, en zetelt in de Raad van Bestuur van Exmar, Hamon & Cie, Besix Group, BMT, Etex en L.V.D. (België). Hij heeft een diploma in de Filosofie en in de Rechten van de Universiteit van Leuven en behaalde een MBA General Management (PUB) aan de Vlerick School of Management in Gent in 1979. Hij behaalde ook een masterdiploma in Business Administration aan de Indiana University, Bloomington (VS, 1980). In 2006 werd hij verkozen tot Manager van het Jaar door Trends, een toonaangevend businessmagazine in België. In 2008 kreeg hij de titel baron en in 2013 werd hij Commandeur van de Leopoldsorde.

Executive Committee

De knowhow en ervaring van ons leidinggevend team in onderzoek, klinische ontwikkeling, commercialisering en financiën garanderen het duurzame succes van Oxurion. Het ExCom Team, onder leiding van CEO Tom Graney, is verantwoordelijk voor de planning, het toezicht op de uitvoering van de strategie en staat in voor het dagelijks bestuur van het bedrijf. 

Charter

Klik op het document om het Goed Bestuur Charter te openen/downloaden I PDF document » Appendix 1 » Appendix 2 » Appendix 3 » Appendix 4 » Appendix 5 »

Code of Business Conduct

Klik hier om de Code of Business Conduct te bekijken of te downloaden.

Belgische Corporate Governance Code

Klik hier om het document te bekijken.

California Declaration of Compliance

Klik hier om het PDF document te bekijken en/of te downloaden.

Gecoördineerde Statuten

Klik hier om het document om de Gecoördineerde Statuten te openen/downloaden (alleen beschikbaar in Nederlands) PDF document »

Remuneratiebeleid 2021

Klik hier om het document om de Gecoördineerde Statuten te openen/downloaden (pdf)

Statutaire Commisaris

Klik hier om het document om het document Offerteaanvraag voor mandaat externe statutaire Commissaris  te openen/downloaden (pdf) (in Engels, Nederlands, Frans)

Wetgeving Transparantie

De Belgische bedrijfscode en de statuten van het bedrijf stellen dat elke natuurlijke persoon of juridische entiteit die aandelen of andere financiële instrumenten van het bedrijf verwerft of overdraagt die de houder ervan stemrecht geven, al dan niet het aandelenkapitaal van het bedrijf (zoals warrants of converteerbare obligaties) vertegenwoordigend, binnen de twee werkdagen na de transactie het bedrijf en de FSMA (de Belgische ‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten’) moet inlichten over het totale aantal stemgerechtigde financiële instrumenten dat hij/zij in het bezit heeft. Dat moet gebeuren telkens wanneer het totale aantal stemgerechtigde financiële instrumenten dat hij/zij bezit na de verwerving of overdracht onder of boven de grens van 3%, 5%, 10% of 15% valt (of elk daaropvolgend veelvoud van 5%) van het totale aantal stemgerechtigde financiële instrumenten van het bedrijf op het moment van de transactie. Als het aantal stemgerechtigde financiële instrumenten dat hij/zij bezit gelijk is aan of meer is dan 20 %, moet de melding ook een beschrijving bevatten van het beleid in het kader waarvan de verwerving of overdracht plaatsvindt. Bovendien moet dan worden uitgelegd hoeveel stemgerechtigde financiële instrumenten de laatste 12 maanden verworven zijn en op welke manier.

Alle personen die individueel handelen, moeten de informatie melden. Dat geldt ook voor gelieerde personen of personen die samenwerken om stemgerechtigde financiële instrumenten in het bezit te hebben, te verwerven of over te dragen. In dat geval moeten de stemgerechtigde financiële instrumenten van de gelieerde personen of personen die samenwerken, gecombineerd worden om te bepalen of een grens is overschreden.

Personen die individueel of gezamenlijk de juridische of feitelijke controle overdragen of verwerven over een persoon die 3% of meer van de stemrechten van het bedrijf in handen heeft, moeten dat ook melden aan het bedrijf en de FSMA.

Op de website van de FSMA (www.fsma.be) staan de formulieren om de bovenstaande meldingen te doen en is er ook meer informatie te vinden. Na ontvangst van een melding heeft het bedrijf één werkdag de tijd om die te publiceren in de officiële berichtgeving van Euronext Brussels. Daarnaast moet het bedrijf in zijn jaarrapport een overzicht geven van zijn belangrijkste aandeelhouders, op basis van de meldingen die het ontvangen heeft.

De FSMA en de rechtbank van koophandel kunnen het stemrecht dat verbonden is aan de stemgerechtigde financiële instrumenten tijdelijk opheffen, als die niet gemeld zijn zoals opgelegd in de bovenstaande bepalingen. Bovendien kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ook opleggen dat de financiële instrumenten aan een derde verkocht moeten worden. Hoe dan ook kunnen de aandeelhouders op aandeelhoudersbijeenkomsten enkel het aantal stemmen gebruiken dat ze gemeld hebben volgens de bovenstaande regels, ten minste 20 dagen vóór de aandeelhoudersvergadering.