Developing next generation treatments to preserve vision for patients with diseases affecting the back of the eye

Archief Algemene Vergadering

Buitengewone en Jaarlijkse Algemene Vergadering 2019

 • Meeting minutes van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 30 December 2019 - Open document
 • Meeting minutes van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 13 December 2019 - Open document
 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomst Artikel 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen  - Open document
 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 30 december 2019 - Open document 
 • Volmacht voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 30 december 2019 - Open document
 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 13 december 2019 – Open document
 • Volmacht voor de bijzondere algemene vergadering - Open document
 • Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig Art. 533ter en 540 van het Welboek van Vennootschappen – Open document
 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomst Artikel 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – Open document
 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 24 mei 2019 - (bijlage)
 • Volmacht voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 24 mei 2019 - (bijlage)
 • Oproeping voor de jaarlijkse algemene en bijzondere aandeelhoudersvergadering van 7 Mei 2019 – (bijlage)
 • Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering – (bijlage)
 • Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig Art. 533ter en 540 van het Welboek van Vennootschappen – (bijlage)
 • Voorgestelde wijzigingen aan de Gecoördineerde Statuten Oxurion NV de dato 8 November 2018 – (bijlage)

 

Bijzondere Algemene aandeelhoudersvergadering 2019

 • Statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2018 – (bijlage)
 • Jaarverslag - financiële informatie – (bijlage)
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening mbt het boekjaar 2018 – (bijlage)
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekening mbt het boekjaar 2018– (bijlage)
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2018 – (bijlage)
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2018 – (bijlage

Bijzondere Algemene aandeelhoudersvergadering 2018

 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 3 september 2018 - Open document
 • Volmacht voor de bijzondere algemene vergadering - Open document
 • Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig Art. 533ter en 540 van het Welboek van Vennootschappen - Open document
 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 27 juli 2018 - Open document
 • Volmacht voor de bijzondere algemene vergadering - Open document
 • Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig Art. 533ter en 540 van het Welboek van Vennootschappen - Open document

Jaarlijkse Algemene Vergadering 2018

 • Oproeping voor de jaarlijkse algemene en bijzondere aandeelhoudersvergadering van 2 Mei, 2018 - Open document
 • Volmacht voor de jaarlijkse algemene en bijzondere vergadering - Open document
 • Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig Art. 533ter en 540 van het Welboek van Vennootschappen - Open document
 • Statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2017 - Open document
 • Jaarverslag - financiële informatie 2017 - Open document
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening - Open document
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekening - Open document
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2017 - Open document
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2017 - Open document
 • Notulen van de Jaarvergadering van Aandeelhouders gehouden op 2 mei 2018 - Open document
 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 1 Juni 2018 – Open document
 • Volmacht voor de bijzondere vergadering van juni 2018 (EN / NL) - Open document

Buitengewone Aandeelhoudersvergadering 2017

 • Meeting minutes van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 20 November, 2017 (NL) - View document...
 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 20 November 2017 - Open document...
 • Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering (NL) - Open document...
 • Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig Art. 533ter en 540 van het Wetboek van Vennootschappen -  Open document...
 • Meeting minutes van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 30 Oktober (NL) - View document...
 • THR Warrant Plan 2017 (NL) - View Document...
 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 30 Oktober 2017 -Open document...
 • Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering (NL/EN) - Open document...
 • Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig Art. 533ter en 540 van het Wetboek van Vennootschappen -  Open document...
 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 582, 596 & 598 van het Wetboek van Vennootschappen inzake het Warrant Plan 2017 -  Open document...
 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 583 van het Wetboek van Vennootschappen inzake het Warrant Plan 2017-  Open document...
 • THR Verslag van de Commissaris overeenkomstig artikelen 582, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen voor het Warrant Plan 2017 (D) -  Open document...
 • Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 582, 596 & 598 van het Wetboek van Vennootschappen inzake NVS KapitVerh 2017- - Open document ...
 • THR Verslag van de Commissaris overeenkomstig artikelen 582, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen inzake NVS KapitVerh 2017 (D)- - Open document ... 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 2017

 • Oproeping voor de jaarlijkse algemene en bijzondere aandeelhoudersvergadering van 2 Mei, 2017 - Open document...
 • Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering - Open document...
 • Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig Art. 533ter en 540 van het Welboek van Vennootschappen - Open document...
 • Statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2016 - Open document...
 • Jaarverslag - financiële informatie 2016 - Open document...
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening - Open document...
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekening - Open document...
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2016 - Open document...
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2016 - Open document...
 • Notulen van de Jaarvergadering van Aandeelhouders gehouden op 2 mei 2017 - Open document...

Buitengewone Vergadering 2016

 • Meeting minutes van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 6 Juni 2016 – Open document...
 • Oproeping voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 6 juni, 2016 - Open document...
 • Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering - Open document...
 • Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig Art. 533ter en 540 van het Welboek van Vennootschappen - Open document...

Buitengewone en Jaarlijkse Algemene Vergadering 2016

 • Meeting minutes van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 3 Mei 2016 – Open document...
 • Meeting minutes van de Algemene vergadering gehouden op 3 mei 2016 - Open document ... 
 • Oproeping voor de jaarlijkse algemene en bijzondere aandeelhoudersvergadering van 3 Mei, 2016 - Open document...
 • Board report re Art. 604 BCC - Open document...
 • Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering - Open document...
 • Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig Art. 533ter en 540 van het Welboek van Vennootschappen - Open document...
 • Note : de CV’s van de 4 bestuursleden die kandidaat zijn voor herbenoeming als leden van de Raad van Bestuur, kan u terugvinden op de website onder About Us/ Our team / Board of Directors
 • Statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2015 - Open document
 • Jaarverslag - financiële informatie - Open document
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening - Open document
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekening - Open document
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2015 - Open document
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2015 - Open document

Bijzondere Algemene Vergadering 2015

Om de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 augustus 2015 te bekijken, klik hier ...
Klik hier om de aanwezigheidslijst te bekijken.

 • Oproeping voor de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders op 20 augustus 2015, open document...
 • Volmacht voor de bijzondere algemene vergadering, open document...
 • Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig art. 533ter en 540 van het Wetboek van Vennootschappen, open document...
 • CV Baron Philippe Vlerick, open CV...

Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015

Om de notulen van de Algemene Vergadering, gehouden op 5 mei 2015 te bekijken, klik hier.
Klik hier om de slides die gepresenteerd werden op de Algemene Vergadering te bekijken.

 • Oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering op 5 mei 2015, open document...
 • Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering, open document...
 • Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig art. 533ter en 540 van het Wetboek van Vennootschappen, open document...
 • Statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2014, open document...
 • Jaarverslag - financiële informatie, open document... 
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, open document...
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekening, open document...
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2014, open document...
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2014, open document...
 • CV Emmanuèle Attout, open CV...

Overzicht van de Stemming

Klik hier om het document te bekijken met het overzicht van de stemming geregistreerd tijdens de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 12 november en 4 december 2014.

Tweede buitengewone Algemene Vergadering 2014

Buitengewone Algemene Vergadering 2014

 • Oproeping tot buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders op 12 november 2014 View Report...
 • Verslag van de raad van bestuur cfr artikel 583 van het wetboek van vennootschappen View Report... | View Warrant Plan...
 • Volmacht voor de buitengewone algemene vergadering View Report ...
 • Verslag van de raad van bestuur cfr de artikelen 596-598 van het wetboek van vennootschappen View Report...
 • Achtergrondinformatie over de rechten van de aandeelhouders overeenkomstig de artikelen 533ter et 540 van het wetboek van vennootschappen View Report...
 • Verslag van de commissaris cfr de artikelen 596-598 van het wetboek van vennootschappen View Report...
 • CV Luc Philips View CV...
 • CV Paul G. Howes View CV...

Jaarlijkse Algemene Vergadering 2014

 • Verslag van de algemene vergardering View report ...
 • Oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering op 6 mei 2014 View report...
 • Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering View report...
 • Rechten van de aandeelhouders overeenkomstig art. 533ter en 540 van het Wetboek van Vennootschappen View report...
 • Statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2013 View report...
 • Jaarverslag - financiële informatie 2013 View report...
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening View report...
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekening View report...
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2013 View report...
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2013 View report...
 • CV David R. Guyer, M.D. View CV...
 • Notulen Algemene Vergadering 2014 View report ...

Buitengewone Algemene Vergadering 2013

 • Oproeping tot buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders op 16 september 2013 View Report...
 • Verslag van de raad van bestuur cfr artikel 583 van het wetboek van vennootschappen View Report... | View Warrant Plan...
 • Volmacht voor de buitengewone algemene vergadering View Report ...
 • Verslag van de raad van bestuur cfr de artikelen 596-598 van het wetboek van vennootschappen View Report...
 • Achtergrondinformatie over de rechten van de aandeelhouders overeenkomstig de artikelen 533ter et 540 van het wetboek van vennootschappen View Report...
 • Verslag van de commissaris cfr de artikelen 596-598 van het wetboek van vennootschappen View Report...

Jaarlijkse Algemene Vergadering 2013

 • Oproeping voor de jaarlijkse (en buitengewone) algemene vergadering op 7 mei 2013 View Report ...
 • Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering View Report ...
 • Beschrijving van de rechten van de aandeelhouders om agendapunten toe te voegen en vragen te stellen overeenkomstig het geldende recht View Report...
 • Statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2012 View Report…
 • Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 View Report...
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening View Report...
 • Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekening View Report...
 • Notulen Algemene Vergadering 2013 View report ... 

Buitengewone Algemene Vergadering 2012

 • Oproeping voor de buitengewone algemene vergadering op 21 mei View Report…
 • Volmacht voor de buitengewone algemene vergadering View Report…
 • Achtergrondinformatie over de rechten van de aandeelhouders View Report…

Jaarlijkse Algemene Vergadering 2012

 • Oproeping voor de jaarlijkse (en buitengewone) algemene vergadering op 2 mei 2012 View Report…
 • Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering View Report…
 • Statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2011 View Report…
 • Jaarverslag van de raad van bestuur m.b.t. de statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2011 View Report…
 • Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen View Report…
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2011 View Report…
 • Geconsolideerde jaarbrochure m.b.t. het boekjaar 2011 View Report…
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2011 View Report…
 • Beschrijving van de rechten van de aandeelhouders om agendapunten toe te voegen en vragen te stellen overeenkomstig het geldende recht View Report…
 • Notulen Algemene Vergadering 2012 View Report…

Jaarlijkse Algemene Vergadering 2011

 • Oproeping voor de jaarlijkse (en buitengewone) algemene vergadering op 24 mei View Report…
 • Oproeping voor de jaarlijkse (en buitengewone) algemene vergadering View Report…
 • Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering View Report…
 • Statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2010 View Report…
 • Jaarverslag van de raad van bestuur m.b.t. de statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2010 View Report…
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2010 View Report…
 • Geconsolideerde jaarbrochure m.b.t. het boekjaar 2010  View Report…
 • Controleverslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2010 View Report…
 • Bijzonder verslag van de raad van bestuur, artikel 596/598 view report  

Buitengewone Algemene Vergadering 2011