OXUR
5.51 EUR
+1.47%
17/08/2019
12:34:12
Euronext ®